1374249-78-1 | Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

Cas号 : 1374249-78-1

化学名称 : Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

分子式 : C8H6ClFO4S

分子量 : 252.65

纯度 : NLT 98%

编号 : BF12040 Category :其他

询价