1256479-12-5 | Ethyl 4-chloro-3-fluorophenylacetate

Ethyl 4-chloro-3-fluorophenylacetate

CAS No. : 1256479-12-5

MolFormula : C10H10ClFO2

MolWeight : 216.637

Purity : NLT 98%

Synonyms : ETHYL 4-CHLORO-3-FLUOROPHENYLACETATE

Cat.No. : BF11770 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

Enquiry