872365-14-5 | Fevipiprant

Fevipiprant

CAS No. : 872365-14-5

화학 물질명 : Fevipiprant

공식 : C19H17F3N2O4S

분자량 : 426.41

청정 : 98% Min.

동의어 : 2-[2-methyl-1-[[4-methylsulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]acetic acid

Cat.No. : BF12301 Category :Fluorine API

문의