872365-14-5 | Fevipiprant

Fevipiprant

CAS No. : 872365-14-5

Chemischer Name : Fevipiprant

Mol Formel : C19H17F3N2O4S

Mol Weight : 426.41

Reinheit : 98% Min.

Synonyme : 2-[2-methyl-1-[[4-methylsulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]acetic acid

Kat.Nr. : BF12301 Category :Fluorine API

Anfrage