185629-31-6 | Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate

Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate

CAS No. : 185629-31-6

화학 물질명 : Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate

공식 : C8H6FNO4

분자량 : 199.136

MDL No. : MFCD08444027

청정 : NLT 98%

동의어 : 3-FLUORO-4-NITROBENZOIC ACID METHYL ESTER;METHYL 3-FLUORO-4-NITROBENZENECARBOXYLATE;METHYL 3-FLUORO-4-NITROBENZOATE

Cat.No. : TF10558 Category :Fluorine fine chemicals

문의