171198-24-6 | Caesium perfluoroheptanoate, 5mM in water/acetonitrile (1:1)

Caesium perfluoroheptanoate, 5mM in water/acetonitrile (1:1)

CAS No. : 171198-24-6

화학 물질명 : Caesium perfluoroheptanoate, 5mM in water/acetonitrile (1:1)

공식 : C7CsF13O2

분자량 : 495.9584

MDL No. : MFCD04038276

청정 : NLT 98%

동의어 : CESIUM PERFLUOROHEPTANOATE

Cat.No. : OF16974 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

문의