1094460-86-2 | Methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoate

Methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoate

CAS No. : 1094460-86-2

화학 물질명 : Methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoate

공식 : C8H6ClFO4S

분자량 : 252.65

청정 : 98% Min.

Cat.No. : BF12106 Category :Fluorinated pharmaceutical intermediates

문의