93110-05-5 | 2-Chloro-3-fluorophenyl isocyanate

2-Chloro-3-fluorophenyl isocyanate

CAS No. : 93110-05-5

化学名 : 2-Chloro-3-fluorophenyl isocyanate

分子式 : C7H3ClFNO

分子量 : 171.556

MDL No. : MFCD04112567

純度 : NLT 98%

同義語 : 2-CHLORO-3-FLUOROPHENYL ISOCYANATE

Cat.No. : BF11819 Category :Fluorine fine chemicals

問い合わせ