6975-13-9 | Ethyl 3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate

Ethyl 3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate

CAS No. : 6975-13-9

化学名 : Ethyl 3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate

分子式 : C7H11F3O2

分子量 : 184.1562

MDL No. : MFCD00040847

純度 : NLT 98%

同義語 : ETHYL 3-METHYL-4,4,4-TRIFLUOROBUTANOATE

Cat.No. : OF15900 Category :Fluorine fine chemicals

問い合わせ