680215-92-3 | Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate

Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate

CAS No. : 680215-92-3

化学名 : Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate

分子式 : C14H12F3NO2S

分子量 : 315.311

MDL No. : MFCD01765079

純度 : NLT 98%

同義語 : ETHYL 2-{2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-4-YL}ACETATE

Cat.No. : OF15717 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

問い合わせ