65754-26-9 | 4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride

4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride

CAS No. : 65754-26-9

化学名 : 4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride

分子式 : C8H6F3NO2

分子量 : 205.1339

MDL No. : MFCD00272402

純度 : NLT 98%

同義語 : 1-METHYL-2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE

Cat.No. : OF22814 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

問い合わせ