62924-59-8 | 2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine

2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine

CAS No. : 62924-59-8

化学名 : 2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine

分子式 : C9H11ClFN

分子量 : 187.642

MDL No. : MFCD00053426

純度 : NLT 98%

同義語 : 2-CHLORO-N-ETHYL-6-FLUOROBENZYLAMINE

Cat.No. : OF22409 Category :Fluorine fine chemicals

問い合わせ