4468-59-1 | 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetonitrile

2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetonitrile

CAS No. : 4468-59-1

化学名 : 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetonitrile

分子式 : C9H9NO2

分子量 : 163.17

純度 : NLT 98%

Cat.No. : BF12089 Category :Others

問い合わせ