290825-52-4 | Dimethyl [2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate

Dimethyl [2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate

CAS No. : 290825-52-4

化学名 : Dimethyl [2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate

分子式 : C12H10F3NO6

分子量 : 321.2061

MDL No. : MFCD03617804

純度 : NLT 98%

同義語 : DIMETHYL [2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]MALONATE

Cat.No. : OF21269 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

問い合わせ