64695-92-7 | 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid

4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid

CAS No. : 64695-92-7

Chemischer Name : 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid

Mol Formel : C8H6FNO4

Mol Weight : 199.1359

MDL No. : MFCD11847453

Reinheit : NLT 98%

Synonyme : 4-FLUORO-2-METHYL-5-NITROBENZOIC ACID

Kat.Nr. : OF20532 Category :Fluorine fine chemicals

Anfrage