459-47-2 | 4-Ethylfluorobenzene

4-Ethylfluorobenzene

CAS No. : 459-47-2

Chemischer Name : 4-Ethylfluorobenzene

Mol Formel : C8H9F

Mol Weight : 124.1555

MDL No. : MFCD00039218

Reinheit : NLT 98%

Synonyme : 1-ETHYL-4-FLUOROBENZENE

Kat.Nr. : OF15208 Category :Fluorine fine chemicals

Anfrage