327-91-3 | 1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene

1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene

CAS No. : 327-91-3

Chemischer Name : 1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene

Mol Formel : C6H2ClFN2O4

Mol Weight : 220.542

MDL No. : MFCD00047671

Reinheit : NLT 98%

Synonyme : 1-CHLORO-2,4-DINITRO-5-FLUOROBENZENE

Kat.Nr. : OF23322 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

Anfrage