3095-48-5 | Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate

Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate

CAS No. : 3095-48-5

Chemischer Name : Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate

Mol Formel : C10H13NO2

Mol Weight : 179.22

MDL No. : MFCD09833837

Reinheit : NLT 98%

Kat.Nr. : BF12094 Category :Others

Anfrage