242475-26-9 | 3-(Trifluoromethyl)phenylglycine

3-(Trifluoromethyl)phenylglycine

CAS No. : 242475-26-9

Chemischer Name : 3-(Trifluoromethyl)phenylglycine

Mol Formel : C9H8F3NO2

Mol Weight : 219.1605

MDL No. : MFCD02662404

Reinheit : NLT 98%

Synonyme : 3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLGLYCINE

Kat.Nr. : OF19919 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

Anfrage