20352-84-5 | 2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile

2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile

CAS No. : 20352-84-5

Chemischer Name : 2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile

Mol Formel : C7H4ClN3O2

Mol Weight : 197.58

Reinheit : 98% Min.

Kat.Nr. : BF12280 Category :Others

Anfrage